Beschut Wonen

Activiteitencentrum De Gempersteeg

De Gempersteeg is een activiteitencentrum voor personen met een psychische kwetsbaarheid of een langdurige psychiatrische problematiek.

De werking van de Gempersteeg berust op 4 pijlers: ontmoeting, vrije tijd, werk en vorming.

Via een laagdrempelig en divers aanbod van ondersteunende en activerende activiteiten vinden mensen een zinvolle en structurerende tijdsinvulling en leren ze hun eigen mogelijkheden opnieuw ontdekken en ontwikkelen. Er zijn werkateliers (koken, arbeidsmatige activiteiten, tuinwerk, houtbewerking…) en er zijn vrijetijdsateliers (handwerk, crea-activiteiten, sport …)

Naast het eigen aanbod stelt de Gempersteeg zich ook tot doel mensen te oriënteren en te begeleiden naar activiteiten buiten de werking zoals dienstencentra, vrije tijd- en sportclubs, vormingscentra, culturele voorstellingen, sociaal restaurant, vrijwilligerswerk,...

Sleutelwoorden in de werking zijn "rehabilitatie en herstel" en "participatie".

De Gempersteeg is een samenwerkingsverband tussen het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Noord-West-Vlaanderen en Beschut Wonen Brugge met participatie van het Psychiatrisch ziekenhuis Onze Lieve Vrouw

Activiteitencentrum De Gempersteeg
Moerkerksesteenweg 4, 8310 Sint-Kruis

050/34 55 97
info@gempersteeg.be
www.gempersteeg.be

Om meer te lezen over de werking van De Gempersteeg, klik hier.